Hoeveel kilometer loop jij?
home  > geschiedenis

geschiedenis

De eerste Avond4daagse werd georganiseerd door sportvereniging V.H.K. In welk jaar dit precies was is echter niet meer te achterhalen. Wel is zeker dat er sinds 1959 een Avond4daagse werd gelopen.

Door gebrek aan animo wordt in 1964 de afdeling wandelsport bij V.H.K. opgeheven. De organisatie van de Avond4daagse wordt dan overgenomen door de Harm Schreur school. Deze school blijft de Avond4daagse organiseren totdat ze in 1997 opgeheven wordt. Vanaf dat moment is de organisatie weer in handen van sportvereniging V.H.K.